Forlaget Dana
Forside
Køb portofrit
Gratis og billige ebøger af Rune Engelbreth Larsen
Presse
Søg
Kontakt
Forlaget Dana


Den danske naturs genkomst

Af Rune Engelbreth Larsen

192 sider. Stort format (30 x 21 cm). Hardback.
10 naturområder. 20 kort. 160 fotografier.

350 kr. inkl. forsendelse.


Indbetal 350,- kr. via netbank (konto nr. 8401-1123944) eller MobilePay (tlf. 40885225). Anfør din postadresse (eller mail den til Forlaget Dana)


Forside

»Flot bog fortæller med glæde om artsrigdommens pletvise genkomst i Danmark ... dejlige naturbeskrivelser og fine illustrationer ...« (David Rehling, Information)

»Engageret beskrivelse af den danske naturs brogede historie med poetiske nedslag på udvalgte herligheder ... pragtfulde panoramaer fra udvalgte steder ... fyldigt baggrundsstof og nutidige observationer. Naturens skatkammer iklædes små lyriske gevandter mellem de mange indbydende fotos og beskrivelser.«
(Lars Ole Knippel, Jyllands-Posten)

»Den danske naturs genkomst er blevet en billedskøn guide til de magiske naturpletter, der trods alt er ...« (Bo Bjørnvig, Weekendavisen)

»... formidler med smittende glæde, skrivende med både intellekt og sanser. (...) smuk og stemningsrig, og begge dele på dens egne nøgterne præmisser uden forstyrrende sødme. Sproget er klart og letflydende, åbent for alle ...«
(Claus Grymer, Kristeligt Dagblad)

»En smukt illustreret kærlighedserklæring til de genskabte naturområder ...«
(Søren Olsen, Danmarks Naturfredningsforening)

»Beskriver stedets historie og særlige arter med et engagement, der gør stoffet nærværende og interessant at læse. REL står for både tekst og billeder i bogen, og alle bogens opslag er illustreret med imponerende farvefotos af landskabet og nærbilleder af planter eller dyr. Teksten, der er skrevet i et godt, dagligdags sprog, har en underfundig tone og er krydret med anekdoter og strofer fra danske digte.«
(Birgit Hald, Lektørudtalelse)

»En glimrende indføring i de forskellige naturområder og den udvikling, de gennemgår.« (Gitte Kjeldal, Fyns Amtsavis)


Efter årtiers, århundreders og i nogle tilfælde årtusinders fravær er havørne, kongeørne, traner, ulve, vildsvin, elge, bævere og bisoner atter en del af virkeligheden i den danske natur - eller på vej til at blive det. Og naturarealer, der i det 19. og 20. århundrede blev pløjet op, inddæmmet eller på anden vis fjernet fra landkortet, er sine steder igen ved at blive til varieret og artsrig natur. Hvor, hvorfor og hvordan er det sket?

Den danske naturs genkomst tager læseren med på en oplevelses- og oplysningsrejse og fortæller i ord og billeder om spektakulære arter, der de senere år er vendt tilbage til Danmark, og om bestræbelserne på at bevare, skabe eller genskabe en række naturområder. Bogens mere end 160 naturfotografier og 20 kort illustrerer natur og artsrigdom, der inspirerer til opdagelsesrejser i danske landskaber, som de færreste kender, og som endnu færre har besøgt.

Men Den danske naturs genkomst er også en fortælling om naturens problemer i en tid, hvor flere og flere arter samtidig forsvinder uden større opmærksomhed, og hvor mange eksperter vurderer, at naturen generelt set aldrig har haft det værre. Derfor er der både meget at lære og meget at opleve, når vi ser på naturområder og arter, der trodser udviklingen - og viser, hvordan naturafvikling kan vendes til naturudvikling og artsrigdom.


DEN DANSKE NATURS GENKOMST - INDHOLD

Forord

Indledning: Natur tur retur

Kapitel 1: Bølling Sø
Et kultur- og naturhistorisk knudepunkt i tid og sted

Kapitel 2: Draved Skov
Skoven, der længtes mod katastrofer, kaos og pludselig død

Kapitel 3: Tyvelhøj Græsland
Højt oppe, midt på næsen - og langt ude på overdrevet

Kapitel 4: Skjern Å
Vandløbets og tidsåndens snoede veje til Danmarks floddelta

Kapitel 5: Uldum Kær
Landets længste vandløb tager tilløb gennem landets største kærområde

Kapitel 6: Holmegaard Mose
Tilgroet og udtørret højmose på vej tilbage

Kapitel 7: Helnæs Made
Gammel havbund indvundet til græsning og artsrige strandenge

Kapitel 8: Jydelejet og Høvblege
Enestående blomsterrige og sommerfuglemaskepi bag eventyrklinten

Kapitel 9: Filsø
Vestjysk kæmpesø med et lille årtusinds reguleringer bag sig

Kapitel 10: Eskebjerg Vesterlyng
Vestsjællandsk naturmosaik med artsberigende forstyrrelser

Efterskrift: Artsrigets genkomst?

Litteratur

Register