Forlaget Dana
Forside
Køb portofrit
Gratis og billige ebøger af Rune Engelbreth Larsen
Presse
Søg
Kontakt
Forlaget Dana


Vildere vidder i dansk natur Forside

Gennem 440 store og billedrige sider belyser Rune Engelbreth Larsen i Vildere vidder i dansk natur, hvorfor dansk natur er blevet mere og mere forarmet, og hvordan udviklingen vendes: Mere vildere natur på naturligere præmisser. Bogen eksemplificerer i ord, billeder og kort, at Danmark kan reservere langt over 1.000 kvadratkilometer til vildere naturreservater, hvor naturen i højere grad kan udfolde sig som natur. I disse områder skal træerne ikke fældes og fjernes som tømmer, ingen søer og moser skal tørlægges, og det manglende samspil mellem vegetation og store planteædere skal genetableres, hvilket indebærer, at der f.eks. skal udsættes vildheste, elge og bisoner en række steder >>


Ledighed og ledighad Forside

Rune Engelbreth Larsens analyse af tidens politiske normskred, hvor både syge og raske ledige udsættes for krænkende indgreb, der strækker sig fra elektrochok og pligt-medicinering til kafkask aktivering og adfærdsregulering, langt ind i privatlivets intimsfære >>


Nullerne - værdikamp 2001-2011 Forside

Nullerne - humanistisk værdikamp, 2001-2011 er Rune Engelbreth Larsens kritiske nedslag i inden- og udenlandske nøglebegivenheder, der har præget den mest radikale nationalkonservative epoke i nyere dansk historie - Nullerne >>


Frihed og retfærdighed Forside

Hvad er frihed egentlig, og hvori består de reelle trusler imod friheden i den moderne tidsalder? Rune Engelbreth Larsen perspektiverer friheden som begreb og realitet, historisk og aktuelt - fra stenalderen og oldtiden til oplysningstiden og dagens Danmark >>